Overige boekingen

Home » Handleiding » Overige boekingen

Soms zijn er speciale boekingen nodig voor je boekhouding, die niet passen in de rubrieken ‘Verstuurde facturen’, ‘Ontvangen facturen’, ‘Bank’ of ‘Uitgaven via privé’. Denk dan bijvoorbeeld aan de boeking van de aangifte BTW. Of aan eindejaarsboekingen die je moet doen voor afschrijvingen, autokosten en aftrek beperkte kosten.

Deze bijzondere boekingen kun je zelf doen bij ‘Overige boekingen’. Maar in Freebooq doen we deze boekingen zoveel mogelijk geautomatiseerd voor jou.

Debit en Credit

In plaats van ‘Betreft’ moet je nu bij elke boeking ‘Debit’ en ‘Credit’ invullen. Je hebt deze begrippen vast al vaker gehoord. Maar wat betekenen ze nu precies? Bij de rubrieken ‘Verstuurde facturen’, ‘Ontvangen facturen’, ‘Bank’ of ‘Uitgaven via privé’ hoef jij dit allemaal niet te weten. Dat regelen wij voor jou aan de achterkant van Freebooq. Maar als je ‘Overige boekingen’ wilt doen is dit wel belangrijk.

Debit betekent bezit. En credit geeft aan waar dat bezit vandaan komt. Verder is het vooral een afspraak:

  • Debit staat voor een toename van bezittingen en kosten.
  • Credit staat voor een toename van schulden en inkomsten.

Een afname boek je aan de andere kant. Een afname van bezittingen boek je dus niet debit, maar credit.

Dubbel boekhouden

Als je een boeking doet in je boekhouding, vermeld je debit en credit hetzelfde bedrag. Dat heet dubbel boekhouden en ziet er zo uit:

Voorbeeld: Je krijgt een bedrag van 100 op de zakelijke spaarrekening als rente-inkomsten. En toename van bezittingen boek je debit, inkomsten boek je credit. Je ziet dat aan beide kanten evenveel is geboekt. De boeking is in balans.

DebitCredit
zakelijke spaarrekening100
rente-inkomsten100

Een bezitting kan ook toenemen door de afname van een andere. Dat is dus een verschuiving. De toename van de ene bezitting boek je debet, de afname van de andere bezitting boek je credit.

Voorbeeld: Je boekt een bedrag van € 200 over van je betaalrekening naar je spaarrekening. Het bezit dat toeneemt boek je debit. De afname van de andere bezitting boek je credit. Aan beide kanten wordt 200 geboekt. De boeking is in balans.

DebitCredit
zakelijke spaarrekening200
bank200

Je kunt hetzelfde doen met kosten. Kosten worden debit geboekt. Als je kosten rechtstreeks betaalt via de bank ziet dat er zo uit:

Voorbeeld: De bank rekent je 14,95 per maand voor de zakelijke spaarrekening. Je boekt de kosten debit en de afname van je bezit credit.

DebitCredit
overige kosten14,95
zakelijke spaarrekening14,95

Boeking omdraaien

Maar nu wordt het leuk: je mag debit en credit ook omdraaien, door het bedrag negatief te maken. Want een afname is een negatieve toename. Dan boek je kosten bijvoorbeeld niet debit, maar met een negatief bedrag aan de credit kant. De tegenboeking wordt dan ook negatief. En de boeking is dan nog steeds in balans. Het klinkt ingewikkeld, maar het volgende voorbeeld is eigenlijk heel logisch.

Voorbeeld: Precies hetzelfde, maar anders geformuleerd; je banksaldo vermindert 14,95 per maand voor de kosten van de zakelijke spaarrekening. Je boekt de negatieve toename van je bezit negatief bij debit en de negatieve kosten boek je credit.

DebitCredit
zakelijke spaarrekening– 14,95
overige kosten– 14,95

Je ziet hier debit de afname van de bank en credit de kosten als negatief bedrag. Het banksaldo wordt verlaagd door kosten die je maakt. Die kosten verminderen ook de winst. Heel logisch eigenlijk, en zo vind je het ook terug op de balans en resultatenrekening in Freebooq.

Debit en credit in Freebooq

Je ziet dat je bij dubbel boekhouden altijd twee keer hetzelfde bedrag invult. In Freebooq vul je daarom dit bedrag maar één keer in en geef jij aan op bij welke rubrieken dit bedrag debit en credit moet worden geboekt.

Voor freelancers zijn er een aantal situaties die vaak voorkomen. Hieronder kun je zien hoe je die moet boeken in Freebooq.

Rente zakelijke spaarrekening

De eventuele rente van je betaalrekening wordt gewoon geïmporteerd met je overige transacties. Maar de rente van je zakelijke spaarrekening moet je handmatig invoeren.

Voorbeeld: Je hebt op 4 oktober €45,56 rente ontvangen over het 3e kwartaal op je zakelijke spaarrekening van de ABN-AMRO. Je zakelijke spaarrekening neemt daardoor toe (debit) en dat komt door rente-inkomsten (credit). Je doet dan de volgende boeking bij Overige boekingen.

DatumFactuurRelatieOmschrijvingDebitBedrag
(incl BTW)
CreditBTW-
code
Te betalen
BTW
4-10ABN-AMRORente 3e kwartaal110 – Zakelijke spaarrekening45,56840 – Ontvangen rente

Afschrijving computer, telefoon e.d.

Afschrijvingskosten boek je ook debit. Afschrijvingen verminderen de waarde van de investering. Maar afschrijvingen gaan niet rechtstreeks ten laste daarvan. Het totaal aan afschrijvingen wordt bijgehouden bij ‘Totaal waardevermindering investeringen’. Je boekt de afschrijving meestal op de laatste dag van het jaar.

Voorbeeld: Je hebt een paar jaar geleden een computer (€1500 incl btw) aangeschaft. De boekwaarde van de computer was toen is €1500 – €260,33 (BTW) = €1239,67. Dit bedrag schrijf je af in 5 jaar. Na 5 jaar heeft die geen restwaarde meer. Over een jaar is de afschrijving dan €1239,67 / 5 jaar = €20,66.

DatumFactuurRelatieOmschrijvingDebitBedrag
(incl BTW)
CreditBTW-
code
Te betalen
BTW
31-12Afschrijving computer 1 jaar410 – Afschrijvingen – overige vaste activa247,93025 – Totaal waardeverminderingen – overige vaste activa

Aangifte BTW

In Freebooq kun je in het BTW-overzicht zien welk bedrag is berekend waarvoor je aangifte moet doen. Voor dat bedrag doe je ook een boeking zodat de ‘Berekende BTW’ wordt omgezet naar ‘Aangifte BTW’. Maar in Freebooq doen wij dit geautomatiseerd voor jou. Lees meer in het onderdeel ‘Aangifte BTW doen‘.

Meer informatie over 'handleiding'

Probeer FREEBOOQ

Makkelijker dan boekhouden in Excel
Vraag inloggegevens voor onze demo
Boekhouden kan echt makkelijker
Met FREEBOOQ!