Wat gaat er fout bij de winstberekening in mijn aangifte?

Home » Vraag en antwoord » Inkomstenbelasting » Wat gaat er fout bij de winstberekening in mijn aangifte?

Krijg je van de Belastingdienst een foutmelding in je aangifte inkomstenbelasting bij de vragen over winstberekening? Je bent niet de enige! Veel ondernemers krijgen namelijk de volgende melding: Het totaalbedrag bij ‘Winstberekening’ (€ xx.xxx ) is niet gelijk aan het bedrag bij ‘Winstberekening volgens Winst-en-verliesrekening’ (€ yy.yyy).

De Belastingdienst berekent je belastbare winst op twee manieren:

  • door de inkomsten te verminderen met je kosten, en
  • door zogenoemde vermogensvergelijking.

Dat laatste betekent dat de Belastingdienst ook berekent hoeveel het vermogen in je onderneming is toegenomen (inclusief privéonttrekkingen: de bedragen die je uit je onderneming hebt gehaald).

Deze twee manieren van berekenen kunnen door afrondingsverschillen een klein beetje afwijken. Een verschil van een euro zorgt al voor een foutmelding in de aangifte.

Onze oplossing: verlaag (of verhoog) in de aangifte het bedrag van jouw privéonttrekkingen met dit afrondingsverschil.

Meer informatie over 'inkomstenbelasting'

Probeer FREEBOOQ

Makkelijker dan boekhouden in Excel
Vraag inloggegevens voor onze demo
Boekhouden kan echt makkelijker
Met FREEBOOQ!